Kontakt


Telefon:                    +420/ 603 264 573

Email:                        Nasti_Zdenek_Palka@seznam.cz

Adresa:                    Velká strana 26, Háj ve Slezsku, 747 92